Aktualności - Zmiana terminu płatności faktur

UWAGA ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI
Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dbając o
najwyższą jakość obsługi oraz dobro naszych odbiorców pragnie poinformować,
że od dnia 24.10.2022 następuje wydłużenie terminu płatności należności z
faktur z 14 do 21 dni licząc od dnia wystawienia faktury.

Wydłużenie terminu płatności następuje w związku ze zgłaszanymi reklamacjami
dotyczącymi rozbieżności pomiędzy dniem wystawienia faktury a dniem jej
doręczenia co skutkowało skróceniem faktycznego terminu płatności należności.

Wszelkie zgłoszenia dotyczące dostarczenia faktur zostaną rozpatrzone indywidualnie.
Kontakt:
tel. 22-729-01-63 / 22-734-09-28
bpwik@bpwik.pl www.bpwik.pl