Aktualności - ZAWIADOMIENIE O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY w dniu : 05.04.2017 w miejscowości: Brwinów ul: Kampinowska, Mickiewicza, Konspiracji.

Zawiadomienie o przerwie w dostawie wody

BPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie zawiadamia, że w dniu

05.04.2017 w godz : 8:00 - 16:00
będzie wstrzymana dostawa wody w miejscowości :
Brwiniów ul. Kampinowska od ul. Piłsudkiego do Mickiewicza, ul. Mickiewicza od ul. Kampinowskiej do ul. Szopenna, ul. Konspiracji od ul. Mickiewicza do ul. Jasnej.


Powyższe wstrzymanie dostawy wody jest spowodowane pracami na sieci wodociągowej. Za utrudnienia Przepraszamy.
Tel. 22 729 59 81