Aktualności - ZAWIADOMIENIE O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY w dniu: 29.04.2022 w miejscowości: Żółwin, ulice: Leśna, Świerkowa i Zielona.

Zawiadomienie o przerwie
w dostawie wody


W zawiązku z usuwaną awarią
w dniu: 29.04.2022r w godz.: 09:00 - 16:00
może występować czasowy brak dostawy wody w miejscowości:

Żółwin, ulice: Leśna, Świerkowa i Zielona


W trakcie wstrzymania dostawy wody istnieje możliwość pobrania wody w punkcie ogólnodostępnym
przy ujęciu Wody Oligoceńskiej w Brwinowie
ul. Armii Krajowej 1
oraz przy ujęciu Wody Oligoceńskiej w Owczarni
Ul. Książenicka 81

Za utrudnienia Przepraszamy

BPWiK Sp. z o.o.
tel. 22 729 01 63