Aktualności - ZAWIADOMIENIE O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY w dniu: 23.09.2021r w miejscowości: Koszajec

Zawiadomienia o przerwie
w dostawie wody

W zawiązku z pracami planowanymi
w dniu: 23.09.2021r w godz.: 8:00 - 16:00
może występować czasowy brak dostawy wody na terenie miejscowości:

Koszajec

W trakcie wstrzymania dostawy wody jest możliwość pobrania wody w punkcie ogólnodostępnym
przy ujęciu wody oligoceńskiej w Brwinowie
ul. Armii Krajowej 1

Za utrudnienia Przepraszamy

BPWiK Sp. z o.o.
tel. 22 729 01 63