Aktualności - ZAWIADOMIENIE O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY w dniach: 28.06.2022 w miejscowości: Owczarnia ul. Kazimierzowska, Żółwińska oraz Żółwin ul. Nadarzyńska

Zawiadomienie o przerwie
w dostawie wody


W zawiązku z pracami planowanymi
w dniu: 28.06.2022r w godz.: 08:00 - 15:00
może występować czasowy brak dostawy wody w miejscowości:

Owczarnia, w ul. Kazimierzowskiej od skrzyżowania z ul. Książenicka do skrzyżowania z ul. Żółwińską
oraz w ul. Żółwińskiej od skrzyżowania z ul. Kazimierzowską do granicy z Żółwinem
Żółwin, w ul. Nadarzyńskiej od granicy z Owczarnią do skrzyżowania z ul. Szkolną

W trakcie wstrzymania dostawy wody jest możliwość pobrania wody w punkcie ogólnodostępnym
przy zdroju w Brwinowie
ul. Armii Krajowej 1

Za utrudnienia Przepraszamy

BPWiK Sp. z o.o.
tel. 22 729 01 63