Aktualności - ZAWIADOMIENIE O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY w dniach: 09.03.2022 w miejscowości: Żółwin ul. Młochowska, Leśna, Zarybie i Krótka.

Zawiadomienie o przerwie
w dostawie wody


W zawiązku z pracami planowanymi
w dniu: 09.03.2022r w godz.: 10:00 - 13:00
może występować czasowy brak dostawy wody w miejscowości:

Żółwin, w kwadracie ulic: Młochowska, Leśna, Zarybie i Krótka.


W trakcie wstrzymania dostawy wody jest możliwość pobrania wody w punkcie ogólnodostępnym
przy ujęciu Wody Oligoceńskiej w Brwinowie
ul. Armii Krajowej 1
Oraz Przy ujęciu Wody Oligoceńskiej w Owczarni
Ul. Książenicka 81

Za utrudnienia Przepraszamy

BPWiK Sp. z o.o.
tel. 22 729 01 63