Aktualności - ZAWIADOMIENIE O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY 28.09.2022 w miejscowości: Parzniew ul. 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej.

Zawiadomienie o przerwie
w dostawie wody

W zawiązku z pracami planowanymi
w dniu: 28.09.2022r w godz.: 08:00 - 12:00
może występować czasowy brak dostawy wody w miejscowości:

Parzniew, ul. 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej
W trakcie wstrzymania dostawy wody jest możliwość pobrania wody w punkcie ogólnodostępnym
w Brwinowie
ul. Armii Krajowej 1

Za utrudnienia Przepraszamy

BPWiK Sp. z o.o.
tel. 22 729 01 63