Aktualności - Zawiadomienie

Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie zawiadamia, że zostały zakończone prace testowe na sieci wodociągowej Owczarni, Żółwina i Tereni, realizowane w dniach od 20 do 22 kwietnia 2021 r. Jednak w związku z brakiem zgody władz Miasta Podkowa Leśna na otwarcie zasuw na sieci wodociągowej Podkowy Leśnej, woda z Brwinowa nie może być dostarczana jak dotychczas tranzytem przez sieć wodociągową Podkowy Leśnej do Żółwina, Owczarni i Tereni, co może skutkować spadkiem ciśnienia i/lub przerwami w dostawie wody w tych miejscowościach.
Za spowodowane tą sytuacją utrudnienia przepraszamy.