Co robimy - Uzdatnianie Wody

Budynek „A” mieści dwie hale filtracyjne. W pierwszej odbywa się proces usuwania związków żelaza w otwartych zbiornikach poprzez utlenianie i koagulację. Następnie woda tłoczona jest do drugiej hali, gdzie filtry usuwają związki manganu i związki organiczne. Stamtąd uzdatniona woda transportowana jest do jednego z trzech zbiorników wyrównawczych zdolnych pomieścić łącznie 1356 m3 wody.
Linia produkcji wody w budynku „A” (wybudowana w 1994 r.) jest zdolna do wytworzenia w ciągu jednej godziny 120 m3 uzdatnionej wody, spełniającej wszelkie kryteria dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


W oddanym do użytku w 2013 r. budynku „B” znajduje się zespół urządzeń pozwalający na produkcję 80 m3 wody na godzinę.
Surowa woda jest czerpana z trzech studni (wspólnych dla obu części SUW). Po napowietrzaniu w mieszaczu rurowym i aeratorze woda tłoczona jest do trzech filtrów, gdzie usuwane są z niej żelazo, mangan oraz związki organiczne. Czysta woda trafia do jednego z trzech zbiorników wyrównawczych (wspólnych dla obu budynków).
Praca wszystkich urządzeń w części „B” SUW w Brwinowie jest w pełni bezobsługowa. Stanowisko sterowania i monitoringu znajduje się w części „A”. System monitoruje także pracę sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Brwinów, m.in. pracę przepompowni ścieków, SUW w Parzniewie.
Woda zgromadzona w zbiornikach wyrównawczych tłoczona jest do sieci wodociągowej przez zespół sześciu pomp zlokalizowanych w budynku „A”. Ich pracą steruje komputer, dobierający właściwą wydajność pomp w zależności od intensywności poboru wody na terenie gminy.