Co robimy - Ścieki

Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie zostało powołane Uchwałą Rady Miejskiej (nr XII.125.2011 z dn.31.08.2011r.) i rozpoczęło swoją działalność od 1 października 2012r. Przedsiębiorstwo w ramach swojej działalności realizuje usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brwinów dla ok 23 000 mieszkańców.Ścieki z większości terenu Gminy Brwinów przesyłane są hurtowo do ZWiK w Grodzisku Mazowieckim poprzez system kanalizacyjny miasta Milanówek oraz do oddziału Oczyszczalni MPWiK w m.st. Warszawie - Zakład „Pruszków”. Na terenie Gminy Brwinów znajduje się także Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków która odbiera ścieki od ok. 1600 mieszkańców miejscowości Parzniew na terenie Brwinowa.