Aktualności - Oświadczenie Prezesa Zarządu BPWiK w sprawie jakości wody na terenie Gminy Brwinów

OŚWIADCZENIE

W związku z pytaniami mieszkańców Żółwina, Owczarni i Tereni dotyczącymi wpływu - stwierdzonego w Podkowie Leśnej zanieczyszczenia bakteriami coli wody w jednej ze szkół w Podkowie Leśnej - na jakość wody dostarczanej mieszkańcom tych miejscowości - uprzejmie informujemy, iż z otrzymanych przez Gminę Brwinów aktualnych wyników badań jakości wody, wykonanych na zlecenie Spółki Gea-Nova – operatora sieci wodociągowej w Podkowie Leśnej, już po decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 września 2017 r. Nr 133.2017, wynika, iż sieć wodociągowa na terenie Miasta Podkowa Leśna – za pośrednictwem której są zaopatrywani w wodę m.in. mieszkańcy Żółwina, Tereni i Owczarni – nie została skażona i umożliwia zaopatrywanie w wodę mieszkańców. Niezależnie od tych informacji w dniu 27 września 2017 r. na zlecenie Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zostały wykonane dodatkowe (tj. oprócz regularnie wykonywanych) badania jakości próbek wody pobranych na terenie Żółwina, Tereni i Owczarni. Wyniki tych badań będą znane w piątek 29 września 2017 r. i zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Jednocześnie pragniemy Państwa zapewnić, iż jakość wody dostarczanej przez Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. mieszkańcom Żółwina, Tereni i Owczarni – podobnie jak i jakość wody dostarczanej wszystkim pozostałym odbiorcom na terenie Gminy Brwinów – jest stale monitorowana i spełnia wysokie wymagania fitosanitarne.


                                                                                                          Prezes Zarządu
                                                                                                        Wiesław Urbański

Dokumenty do pobrania:

2017-09-28 Oświadczenie Prezesa Zarządu BPWiK pobierz