Aktualności - Oświadczenie Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie

       Drodzy Mieszkańcy osiedla „Twoje Miasto Ogród II” Parzniew Działkowa 111, Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie oświadcza, że zanieczyszczenie wody nastąpiło przez osoby trzecie. BPWiK przez ostatni tydzień czyściło sieć wodociągową w Państwa okolicy praktycznie codziennie, woda pompowana przez nasze stacje uzdatniania wody, spełnia wszystkie normy, co możemy potwierdzić badaniami (załącznik). Jak i również w tym czasie przeprowadziliśmy wszelkie procedury mające na celu zdiagnozowanie problemu oraz wyeliminowanie go. Niestety, jak na wstępie oświadczenia zaznaczyliśmy, woda została zanieczyszczona przez osoby trzecie, w związku z powyższym podjęliśmy odpowiednie kroki prawne mające na celu wszczęcie postępowania o możliwości popełnienia przestępstwa. BPWiK nie jest w stanie określić na ten moment czy były to celowe działania mające na celu dezorganizację oraz utratę dobrego imienia BPWiK czy też przypadkowe zanieczyszczanie przez osoby trzecie. Przez ostatnie dni przesyłaliście Państwo do nas korespondencję w sprawie zanieczyszczonej wody, jesteśmy bardzo wdzięczni ponieważ wspomogliście nas Państwo w szybszym zdiagnozowaniu problemu. Jednakże ze względu na ilość tej korespondencji nie byliśmy wstanie odpowiedzieć na wszystkie Państwa pisma. Co oczywiście będziemy realizować w najbliższym czasie. Dodatkowo prosimy o przepłukanie we własnym zakresie Państwa instalacji wewnętrznych by pozbyć się pozostałości zanieczyszczonej wody. BPWiK Sp. z o.o. za pobraną wodę i odprowadzone ścieki na cele czyszczenia instalacji nie będzie pobierało opłat oraz zostanie to zaznaczone przy wysłaniu do Gminy statystyk do celów naliczania opłaty za wywóz śmieci. By zapewnić Państwu wodę zdatną do spożycia pracownicy BPWiK zamontowali kran czerpalny na hydrancie wewnątrz Państwa osiedla (dokładna lokalizacja kranu na hydrancie w załączniku).

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie BPWiK pobierz
Załącznik badania SUW Brwinów i Parzniew pobierz
Załącznik Mapa z lokalizacją hydrantu z kranem czerpalnym pobierz