Aktualności - Oświadczenie BPWiK, informacje o punktach poboru wody dla Żółwina, Owczarni i Tereni.

W ostatnich dniach Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji odnotowało rekordowy pobór wody (260 m szesc./h), przewyższający znacząco łączną wydajność obydwu stacji uzdatniania wody w Brwinowie i Parzniewie (do sieci trafiała woda produkowana na bieżąco przez SUW-y oraz zgromadzona w zbiornikach retencyjnych). Skutkiem tego było obniżenie ciśnienia wody i jej brak na wyżej położonych obszarach gminy, końcówkach sieci i na wyższych piętrach budynków.

Ubiegłotygodniowe apele o rozsądne korzystanie z wody nie spowodowały ograniczenia podlewania ogrodów w godzinach popołudniowych i wieczornych (tj. wówczas gdy zapotrzebowanie na wodę do celów bytowych jest najwyższe) i to pomimo znaczących problemów z dostarczaniem wody dla mieszkańców wyżej położonych, południowych sołectw Gminy Brwinów (Żółwina, Tereni i Owczarni).

W wyniku spotkania burmistrzów gminy Brwinów z prezesem Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji została podjęta decyzja o podjęciu przygotowań do dalszej rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Brwinowie, tak aby mogła zaspokajać w pełni zapotrzebowanie mieszkańców w wodę nie tylko podczas zwykłego funkcjonowania w ciągu roku, lecz także w okresach szczytowego zapotrzebowania na wodę, tj. kiedy podlewane są ogrody i uprawy.

W związku z powyższym Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie, na terenach najbardziej dotkniętych znaczącym spadkiem ciśnienia wody w sieci, udostępnia punkty poboru wody:
1. Krany czerpalne na hydrantach:
     a. Żółwin, Nadarzyńska 42 przed bramą budynku oświatowego.
     b. Owczarnia, Skrzyżowanie Kazimierzowskiej z Książenicką. Na ul. Książenickiej naprzeciwko figurki.
2. Z powodu braku możliwości dostarczenia wody w beczkowozach, zostały zorganizowane butle wody o pojemności 6l, które będą dostępne dla mieszkańców jutro i pojutrze w lokalizacjach:
     a. Owczarnia – ul. Mała przy placu zabaw
     b. Żółwin - parking przy Orliku, naprzeciwko Szkoły Podstawowej w Żółwinie
Szczegółowe informacje, o godzinie dostawy będą przekazane jutro.

Aktualizacja 23.06.2021 - butle wody zostały podstawone o godzinie 12:00 i są już dostępne dla mieszkańców