Informacje - Odczyty Wodomierzy

Przez pracowników BPWiK

Odczyty dokonywane są przez naszych pracowników w dni robocze w godz.:


08:00 - 16:00


Wodomierze przystosowane do zdalnego odczytu:

Odczytywane kwartalnie:
1 miesiąc kwartału - Brwinów
2 miesiąc kwartału - Otrębusy, Kanie
3 miesiąc kwartału - Biskupice, Czubin, Domaniew, Domaniewek, Falęcin, Koszajec, Kotowice, Krosna, Milęcin, Moszna, Owczarnia, Parzniew, Terenia, Żółwin, Żukówka.

UWAGA

W przypadku gdy kontrahent posiada podlicznik bez nakładki
do odczytu zdalnego, zobowiązany jest on podać stan wodomierza dodatkowego
(podlicznik) na początku miesiąca w którym przeprowadzane są
odczyty wodomierzy odczytu zdalnego na terenie położenia nieruchomości. W przypadku
nie podania stanu wodomierza dodatkowego w ww. terminie, woda
bezpowrotnie zużyta zostanie odjęta od ilości odprowadzonych
ścieków przy następnym okresie rozliczeniowym (3 miesiące).

Samodzielny odczyt wodomierza


Możesz, też samodzielnie odczytać stan wodomierza a następnie przekazać jego wskazanie do BPWiK:

telefonicznie: nr infolinii 22 670 99 75 wew.1
osobiście w Dziale Obsługi Klienta;
wyślij e-mail na adres: bpwik@bpwik.pl;
wypełnij zgłoszenia przez IBO;


PAMIĘTAJ! Podanie wskazań wodomierza nie zwalnia Odbiorcy Usług z obowiązku udostępnienia wodomierza głównego pracownikom BPWiK do odczytów planowanych i kontrolnych.


Jak prawidłowo odczytać wodomierz?

Dokonując odczytu wodomierza należy podawać tylko czarne cyfry (czytane od lewej strony licznika (łącznie z zerami), które oznaczają zużycie wody w pełnych metrach sześciennych.


Co powinieneś wiedzieć?


- wskazanie wodomierza jest podstawą do rozliczenia zużycia wody i odprowadzenia ścieków w danym okresie rozliczeniowym;
- podanie wskazań wodomierzy ogrodowych jest obowiązkiem Klienta;
- jeżeli podczas odczytu wodomierza głównego, Klient będzie mógł podać wskazanie wodomierza ogrodowego, pracownik BPWiK ma obowiązek przyjąć jego odczyt;