Aktualności - Nowa taryfa za wodę i ścieki dla mieszkańców gminy Brwinów

Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie informuje, że wniosek Spółki złożony do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Brwinów został zatwierdzony przez Regulatora.

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzająca taryfę dla gminy Brwinów znajduje się w załącznikach na dole artykułu.

Taryfa obowiązuje od 1 lutego 2019 r. do 1 lutego 2022 r.

Lp.
Wyszczególnienie
Wielkość cen i stawek opłat
(podane są cenami netto)

Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat W okresie od 1 miesiąca do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy W okresie od 13 miesiąca do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
W okresie od 25 miesiąca do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
1 Grupa 1 Cena wody (zł/m3) 3,40 3,40 3,40
2 Grupa 2 Cena wody (zł/m3) 3,40 3,40 3,40
           
3 Grupa 1 Cena ścieków (zł/m3) 7,74 7,74 7,74
4 Grupa 2 Cena ścieków (zł/m3) 7,74 7,74 7,74


Taryfowe grupy odbiorców usług
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono dwie taryfowe grupy odbiorców
Grupa 1 – gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, właściciele i zarządcy domów wielorodzinnych w zakresie zasobów mieszkaniowych, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w zakresie zasobów mieszkaniowych;
Grupa 2 – pozostali odbiorcy niewymienieni w Grupie 1;
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono dwie taryfowe grupy odbiorców
Grupa 1 – gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, właściciele i zarządcy domów wielorodzinnych w zakresie zasobów mieszkaniowych, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w zakresie zasobów mieszkaniowych;
Grupa 2 – pozostali odbiorcy niewymienieni w Grupie 1;


Dopłaty z Gminy Brwinów

Gmina Brwinów dopłaca ze swojego budżetu do odprowadzonych ścieków (1,50 zł/ m³(netto)+ 8% VAT) dla Grupy 1.
Uchwała Rady miejskiej w sprawie dopłat w załącznikach artykułu.
 


Dokumenty do pobrania:

WA.RET.070.1.416.4.2018 z dn. 27.12.2018 pobierz
Uchwała nr IV.30.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie dopłat pobierz