Aktualności - Możliwe trudności w dostawach wody

Szanowni Państwo,
ze względu na trwające upały zwracamy się z prośbą o maksymalne ograniczenie korzystania z wody w celach utrzymania terenów zielonych i korzystanie z niej jedynie dla celów bytowych. Nasze Stacje Uzdatniania Wody pracują obecnie z pełną wydajnością, jednak dla zapewnienia dostaw w godzinach szczytu zapotrzebowania nocą może dochodzić do zmniejszenia ciśnienia w sieci wodociągowej lub czasowych przerw w dostawach wody.