Kariera - Koordynator Działu utrzymania SUW oraz sieci wod.-kan.

Koordynator Działu utrzymania SUW oraz sieci wod.-kan.

Zakres czynności

• Nadzór nad eksploatacją urządzeń oraz instalacji na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Brwinów.
• Planowanie i organizacja prac mistrzów/specjalistów wodociągowo-kanalizacyjnych oraz ich kontrola, nadzór i ocena.
• Realizacja inwestycji oraz robót budowlano-montażowych prowadzonych przez Spółkę (Kosztorysowanie robót i usług).
• Koordynowanie działań remontowych i naprawczych na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
• Prowadzenie pełnej sprawozdawczości oraz dokumentacji dotyczącej Działu utrzymania SUW oraz sieci wod.-kan. .
• Prowadzenie spraw związanych z badaniami wody, współpraca z odpowiednimi organami administracji publicznej w zakresie uzdatniania wody i poboru próbek wody .
• Dbałość o uzyskanie jak najlepszych wskaźników produkcji wody, zapewnienie właściwych parametrów wody i odprowadzania ścieków.
• Nadzór nad przeprowadzeniem okresowych konserwacji zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczno-ruchową oraz utrzymanie ruchu wszystkich urządzeń i instalacji związanych z uzdatnianiem wody i odprowadzaniem ścieków.
Wymagania
• Wykształcenie kierunkowe- inżynieria środowiska/ochrona środowiska lub pokrewne.
• Minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku , mile widziane w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.
• Znajomość przepisów:
1. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
2. Prawa wodnego,
3. Prawa budowlanego,
4. Podstawy Kodeksu postępowania administracyjnego.
5. Wiedza z zakresu procesów uzdatniania wody oraz przepisów i aktów prawnych w zakresie realizacji i remontów, utrzymania/eksploatacji urządzeń.
• Umiejętność obsługi komputera w szczególności Pakiet MS Office.
• Doskonała organizacja pracy, samodzielność, inicjatywa i zaangażowanie w podejmowaniu działań.
• Umiejętność koordynacji wielu projektów jednocześnie, oraz skutecznego działania pod presją czasu i zadań.
• Otwartość na ciągły rozwój i podnoszenie kwalifikacji.
• Czynne Prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy
• Stabilność zatrudnienia w oparciu umowy o pracę, wraz z przejrzystym systemem wynagrodzenia i przyznawania nagród.
• Szkolenia niezbędne do wykonywania zadań na zajmowanym stanowisku.
• Pracę w zgranym i dynamicznym zespole ludzi.
• Możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej oraz grupowego ubezpieczenia na życie.
• Bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, m.in. dofinansowanie do wczasów

Zainteresowanych prosimy o wysyłanie CV na adres praca@bpwik.pl

Dokumenty do pobrania:

klauzula_rodo_oferta_pracy pobierz