Aktualności - Komunikat dot. przyjęć interesantów w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

KOMUNIKAT
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym informujemy Państwa, iż:

1. W sprawach rozliczeń, reklamacji oraz sprawach innych prosimy wyłącznie o kontakt telefoniczny oraz za pośrednictwem e-maila:

22 729 01 63 lub 22 734 09 28
Działy Nr wewnętrzny dla interesantów
1- Kancelaria (Biuro Obsługi Klienta)
2- Faktury i umowy
3 - Warunki techniczne, uzgodnienia projektów
 4- Dział techniczny i zgłaszanie awarii
5 - Księgowość
6 - (IBO) Internetowe biuro obsługi
7 - Administracja SUW
8 - Kierownik biura

Adres e-mail: bpwik@bpwik.pl


2. Odbiór osobisty wydanych warunków technicznych czy uzgodnień projektów będzie niemożliwy. Wszystkie pisma przy których zaznaczyli Państwo odbiór osobisty zostaną wysłane na wskazane adresy korespondencyjne.
3. Zostaje wznowione przyjmowanie zawiadomień oraz powiadomień, jednakże tylko w formach wymienionych w pkt.1 (e-mail lub wysyłka drogą pocztową).
4. Przyłącza wod/kan będą odbierane.
5. Prace planowa działu Technicznego tj., wymiany wodomierzy zostają wstrzymane do 11.04.2020.
6. Wszystkie powyższe zapisy obowiązują do 11.04.2020.

Wykonywane będą prace awaryjne na sieci wod/kan.

Wszelkie dokumenty oraz uzgodnienia przez BPWiK są wydawane w terminach, jednakże odbywa się to tylko drogą „bezkontaktową”. (e-mail, wysyłka pocztowa)

Kontakt osobisty, będzie możliwy wyłącznie w szczególnych przypadkach oraz
po ustaleniu takiej wizyty telefonicznie z przedstawicielem BPWiK.