Aktualności - Komunikat dot. przyjęć interesantów w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym.

KOMUNIKAT
W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym informujemy Państwa, iż:

1. W sprawach rozliczeń oraz reklamacji oraz sprawach innych prosimy wyłącznie o kontakt telefoniczny oraz za pośrednictwem e-maila:

22 729 01 63 lub 22 734 09 28

Działy Nr wewnętrzny dla interesantów

Kancelaria (Biuro Obsługi Klienta) - 1
Faktury i umowy - 2
Warunki techniczne, uzgodnienia projektów - 3
Dział techniczny i zgłaszanie awarii -  4
Księgowość - 5
(IBO) Internetowe biuro obsługi - 6
Administracja SUW - 7
Kierownik biura - 8

Adres e-mail: bpwik@bpwik.pl

2. Odbiór osobisty wydanych warunków technicznych czy uzgodnień projektów będzie niemożliwy. Wszystkie pisma przy których zaznaczyli Państwo odbiór osobisty zostaną wysłane na wskazane adresy korespondencyjne.
3. Zawiadomienia oraz powiadomienia nie będą przyjmowane.
4. Prace planowa działu Technicznego tj. odbiory przyłączy, wymiany wodomierzy zostają wstrzymane do 25.03.2020.
5
. Wszystkie powyższe zapisy obowiązują do 25.03.2020.

Wykonywane będą tylko prace awaryjne na sieci wod/kan.


Kontakt osobisty, będzie możliwy wyłącznie w szczególnych przypadkach oraz po ustaleniu takiej wizyty telefonicznie z przedstawicielem BPWiK.