Aktualności - Informacja o Taryfach obowiązujących od 01-04-2017 do 31-03-2018

Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie informuje iż z dniem 01.04.2017 wchodzi w życie Uchwała Nr XXXIX.343.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Brwinów obowiązująca do dnia 31.03.2018. Jednocześnie informujemy, że taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków nie ulegają zmianie w stosunku do dotychczas obowiązujących i wynoszą:

Za wodę z ujęć gminnych oraz dostarczoną przez BPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie: Wysokość cen i st. opłat

Grupa 1: gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki budżetowe, z wyłączeniem wymienionych w Grupie 2 3,40 zł/m3 + obowiązujący podatek VAT

Grupa 2: podmioty gospodarcze oraz odbiorcy rozliczający zużycie wody
na podstawie podlicznika 3,40 zł/m3 + obowiązujący podatek VAT

Za ścieki bytowe i przemysłowe: Wysokość cen i st. opłat

Grupa 1: gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe,
spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki budżetowe – za ścieki bytowe 7,74 zł/m3 + obowiązujący podatek VAT

Grupa 2: podmioty gospodarcze – za ścieki przemysłowe 8,19 zł/m3 + obowiązujący podatek VAT

Za ścieki opadowe i roztopowe: Wysokość cen i st. opłat

Wszyscy odbiorcy usług odprowadzający ścieki opadowe i roztopowe 4,04 zł/m3 + obowiązujący podatek VAT

Dokumenty do pobrania:

Inoformacja pobierz