Aktualności - INFORMACJA O STANIE WODY W POŁUDNIOWYCH SOŁECTWACH (OWCZANIA, ŻÓŁWIN, TERENIA)


          W związku z sytuacją pogodową mającą duży wpływ na zasoby wody dostarczanej mieszkańcom Gminy Brwinów, która w ostatnim czasie jest najbardziej odczuwalna a zarazem dokuczliwa dla mieszkańców południowych sołectw gminy, tj. Żółwin, Owczarnia, Terenia.
          Dotychczas sytuacja na tym terenie nie była aż tak uciążliwa i w miarę możliwości było zmniejszane ciśnienie na sieci wodociągowej w celu uzupełnienia poziomu wody w zbiorniku przy stacji podnoszącej ciśnienie na tereny ww., tak byśmy mogli w godzinach szczytowego rozbioru dostarczyć wodę wszystkim odbiorcą. Jednakże z dnia na dzień nasze słupki rozbioru wody dramatycznie zaczęły się podnosić tak szybko jak temperatura powietrza.


PONAWIAMY WIĘC APEL o ograniczenie wykorzystywania zasobów wyłącznie do celów bytowych. Prosimy pamiętać, że podlewanie ogródków i trawników,
napełnianie przydomowych basenów
czy mycie samochodów
znacząco uszczuplają rezerwy zgromadzone w zbiornikach zapasowych.

          W sytuacji powtarzającej się z niedoborem wody BPWiK zmuszone będzie w ciągu doby zmniejszać ciśnienie lub wyłączać sieć wodociągową w celu napełnienia zbiorników na stacji podnoszącej ciśnienie, które zapewnią wodę w godzinach szczytu.
         Tylko w ostatnich dniach pobór wody na terenach południowych sołectw, tj.: Żółwin, Owczarnia, Terenia wzrósł ponad dwukrotnie, co ukazuje skalę problemu.
          Zwiększone wykorzystanie wody w tym rejonie przekłada się na jej zmniejszoną dostępność, a gdzieniegdzie wręcz brak, szczególnie w budynkach kilkupiętrowych - dlatego też apelujemy do właścicieli takich budynków o korzystanie w miarę możliwości z sanitariatów na niższych kondygnacjach.
            W ostatnim czasie przeważają deszcze nawalne, czyli bardzo intensywne, po długich okresach bezopadowych. Ziemia nie jest w stanie przyjąć tak ogromnej ilości deszczówki, spływa więc ona gwałtownie powodując powodzie i podtopienia.
 
Poziom wód gruntowych nie ma szans na odbudowanie.