Aktualności - Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu BPWiK

Brwinów, dnia 9 marca 2021 r.

Informacja
Rada Nadzorcza Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą
w Brwinowie informuje, iż:

1. Komisja Konkursowa – po przeprowadzeniu konkursu - dokonała wyboru kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie w osobie Pana Krzysztofa Kowala zam Raszyn i zarekomendowała go na w/w stanowisko Radzie Nadzorczej oraz Zgromadzeniu Wspólników.

2. Rada Nadzorcza zaakceptowała wynik konkursu i powołała – z mocą od dnia 11 kwietnia 2022 r. - zarekomendowanego przez Komisję Konkursową Pana Krzysztofa Kowal zam. w Raszynie na stanowisko Prezesa Zarządu Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie, zawierając z nim umowę o świadczenie usług zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski).
 
/Przewodnicząca Rady Nadzorczej BPWIK Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie – Hanna Zarańska/