Aktualności - Informacja o przedłużeniu taryf w roku 2018 zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (...) (Dz.U. 2017 poz. 2180)

                  Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie informuje, iż na mocy nowej ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 2180), taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie nowych przepisów zachowają moc na 180 dni, licząc od daty wejścia w życie ustawy. W związku z powyższym maksymalnie do dnia 2018-06-10 obowiązywać będą taryfy uchwalone przez Radę Miejską uchwałą Nr XXXIX.343.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie.

                                                                                                     Prezes Zarządu
                                                                                                    Wiesław Urbański

Dokumenty do pobrania:

Informacja o przedłużeniu taryf w roku 2018 zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (...) (Dz.U. 2017 poz. 2180) pobierz