Aktualności - Informacja dla mieszkańców Żołwina, Owczarni oraz Tereni

Informacja dla mieszkańców Żołwina, Owczarni oraz Tereni

W związku z występowaniem większych rozbiorów wody oraz uzupełnianiem poziomu wody w zbiorniku retencyjnym przy stacji podnoszącej ciśnienie (tak byśmy mogli w godzinach szczytowego rozbioru dostarczyć wodę wszystkim odbiorcą) mogą występować okresowe spadki ciśnienia w sieci wodociągowej w/w miejscowości.