Aktualności - Harmonogram Odczytów Wodomierzy Radiowych 01.07.2017-30.09.2017 na terenie Gminy Brwinów

UWAGA
W przypadku gdy kontrahent posiada podlicznik bez nakładki radiowej, zobowiązany jest on podać stan wodomierza dodatkowego (podlicznik) na początku miesiąca w którym przeprowadzane są odczyty radiowe na terenie położenia nieruchomości. W przypadku nie podania stanu wodomierza dodatkowego w ww. terminie, woda bezpowrotnie zużyta zostanie odjęta od ilości odprowadzonych ścieków przy następnym okresie rozliczeniowym (3 miesiące).

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram Odczytów Wodomierzy Radiowych 01.07.2017-30.09.2017 na terenie Gminy Brwinów pobierz