Informacje - Ekspertyza Wodomierza

Jeśli masz wątpliwości, co do prawidłowości wskazań wodomierza wystąp o jego ekspertyzę.

Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza można przesłać:

• mailowo na adres e-mail: bpwik@bpwik.pl;
• listownie na adres: BPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie, ul. T.W. Wilsona 46, 05-840 Brwinów

oraz złożyć osobiście w Dziale Obsługi Klienta.

Wodomierze demontujemy we własnym zakresie w terminie wcześniej uzgodnionym z Klientem.

UWAGA! Jeśli wynik ekspertyzy wodomierza wykaże prawidłowe działanie urządzenia, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy pokrywa Klient (wnioskodawca).