Aktualności - BPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie informuje iż od 11.04.2018 roku nastąpi znaczny spadek ciśnienia lub całkowity brak wody w miejscowościach : Domaniew, Domaniewek, Moszna i Krosna.

Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie informuje iż od
11 kwietnia (środa) 2018 roku od godziny 9:00
nastąpi znaczny spadek ciśnienia lub całkowity brak wody w miejscowościach : Domaniew, Domaniewek, Moszna i Krosna. Utrudnienia mają związek z ostatnim etapem modernizacji magistrali wodociągowej w Alejach Jerozolimskich, w celu poprawy niezawodności pracy sieci. W celu minimalizacji ilości przerw w dostawach wody prace modernizacyjne będą prowadzone równolegle w czterech lokalizacjach w Alejach Jerozolimskich na odcinku magistrali od ulicy Badylarskiej do ulicy Jesionowej (Michałowice). Na czas przeprowadzenia modernizacji, wodociąg będzie wyłączony z użytku. Ze względu na średnicę przewodu (1 metr) oraz zakres prac realizowanych na ponad 2 kilometrowym odcinku magistrali, planowane przywrócenie dostaw wody powinno nastąpić w ciągu 48 godzin. Ze względu na utrudnienia w zaopatrywaniu w wodę, które mogą wystąpić w czasie wykonywanych robót, prosimy o wcześniejsze zabezpieczenie w domach niezbędnych jej zapasów. Beczkowóz zostanie podstawiony w miejscowości Domaniew miedzy nieruchomościami 21 a 22A.

Aktualizacja

Zasilanie w wodę przywrócono 13-04-2018 około godz. 4:00.