Aktualności - BPWiK informuje, że w I kwartale 2019 r na terenie gminy Brwinów w miejscowościach: Domaniewek, Domaniew i Moszna planowana jest wymiana wodomierzy.

BPWiK informuje, że w I kwartale 2019 r na terenie gminy Brwinów w miejscowościach:

Domaniewek, Domaniew i Moszna

planowana jest wymiana wodomierzy. Na podstawie zawartych umów z BPWiK prosimy o przygotowanie instalacji pod wymianę wodomierza ( zgodnie z warunkami instalacja powinna być dostępna, szczelna i posiadać zawory zwrotne i antyskażeniowe).