Aktualności - BPWiK informuje, że od 21.10.19 do 05.11.2019 planowana jest wymiana wodomierzy w Żółwinie, ulice wyszczególnione w artykule

Wymiana wodomierzy

Informujemy, iż Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji realizując cele statutowe prowadzi wymianę wodomierzy na terenie miejscowości Żółwin.

Planowane terminy prac:
21.10.2019r. - 24.10.2019r. – ul. Nadarzyńska
25.10.2019r. - 25.10.2019r. – ul. Klonowa, Bażantów
28.10.2019r. - 29.10.2019r. – ul. Łąkowa
30.10.2019r. - 30.10.2019r. – ul. Niecała, Zielna, Mokra
31.10.2019r. - 31.10.2019r. – ul. Zarybie, Świerkowa
04.11.2019r. - 04.11.2019r. – ul. Młochowska
05.11.2019r. - 05.11.2019r. – ul. Słoneczna

Prosimy, aby właściciel(ka) zapewnił(a) dostęp do wodomierza w wskazanym wyżej terminie.
W celu ustalenia indywidualnego terminu wymiany wodomierza prosimy o kontakt
z przedstawicielem firmy „Usługi Hydrauliczne Krzysztof Gustawski” – tel. 509 095 569
BPWIK zastrzega sobie możliwość zmiany wskazanych wyżej terminów bez podawania przyczyny.

W przypadku wątpliwości lub zapytań jesteśmy do Państwa dyspozycji
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 16.00 pod dedykowanym nr tel. 22-729-01-63 wew. 7