Aktualności - Awaria!!! w dniu 31.10.2018 w godz: 08:00 - 16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości: Żółwin: ul. Nadarzyńska od ul. Szkolnej do ul. Klonowej oraz ulice przyległe

AWARIA - ZAWIADOMIENIE O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY
BPWiK Sp. z o.o. z siedziba w Brwinowie zawiadamia, że w dniu : 31.10.2018
w godz. : 08:00 -16:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowości :

Żółwin: ul. Nadarzyńska
od ul. Szkolnej do ul. Klonowej oraz ulice przyległe


W trakcie wstrzymania dostawy wody jest możliwość pobrania wody w punkcie ogólnodostępnym przy ujęciu wody oligoceńskiej w Brwinowie na ul. Armii Krajowej 1
Za powyższe utrudnienie przepraszamy. Tel. 22 729 59 81