Aktualności - Awaria!!! Parzniew, Osiedle Miasto Ogród Twój Parzniew, Miasto Ogród Twój Parzeniew 2, galeria Atut i okolice. Trwają prace naprawcze, przewidywany czas usunięcia awarii godz. 16:00

Awaria sieci Wodociągowej!!!
Parzniew, Osiedle Miasto Ogród Twój Parzniew, Miasto Ogród Twój Parzeniew 2, galeria Atut i okolice. Trwają prace naprawcze, przewidywany czas usunięcia awarii godz. 16:00

W trakcie wstrzymania dostawy wody jest możliwość pobrania wody w punkcie ogólnodostępnym przy ujęciu wody oligoceńskiej w Brwinowie na ul. Armii Krajowej 1

Za powyższe utrudnienie przepraszamy. Tel. 22 729 59 81